top of page
Image by Romina Farías

 SYSTEMISCH LICHAAMSWERK 
& ZIEKTEOPSTELLINGEN 

  VERBORGEN VERHALEN OPGESLAGEN IN 
 
je l
ichaam  

Systemisch lichaamswerk &
ziekteopstellingen

Ziekte als poging van het lichaam om weer in balans te komen. Eigenlijk dus een herstelproces om te herstellen van een uit balans geraakt lichaam en/of om verder te evolueren naar een verbeterde basis, een verbeterd systeem 

Soms zijn ziekte / steeds terugkerende gezondheidsklachten heel hardnekkig, niet te herleiden naar dit leven en lijkt de kern hiervan in een ver verleden te liggen.

 

Vanuit het systemisch lichaamswerk wordt ziekte beschouwd als een uiting van het lichaam om iets wat gezien wil worden zichtbaar te maken. We hebben het dan over de boodschap van de ziekte of de signaalfunctie. Wat wil ons lichaam ons zeggen?! 

 Situaties die je hebt meegemaakt en die je niet bewust bent aangegaan of niet hebt kunnen verwerken (hoe simpel ook) , hebben effect op t lichaam en worden opgeslagen in t celgeheugen. Dit kunnen gebeurtenissen zijn uit je eigen leven of dat van je familie. Zo kun je onbewust iets 'dragen' voor je (voor) ouders of andere familieleden, waardoor je zelf niet voluit kan leven. 

"What every BODY is saying" 

 

Systemisch lichaamswerk is een combinatie van lichaamgerichte therapie en systemisch werk. Het heeft als doel het zichtbaar maken van het verborgen verhaal dat in het lichaam om aandacht vraagt zodat de eigen levensstroom weer vrijer kan stromen en meer ruimte krijgt. 

Recycled Paper

Systemisch lichaamswerk

Volgens de systemische wetten wil alles gezien worden. Wanneer iets (of iemand) wordt buitengesloten (niet gezien wil / mag worden) zoekt het een andere weg om toch zichtbaar te worden. Deze ondergrondse stroom gaat door in het individu en uit zich op een andere manier om zich te laten zien/ voelen. Dit kan zijn in de vorm van belemmerende gedragspatronen dan wel in de vorm van fysieke klachten cq ziekte. Met als gevolg dat de levensstroom (gedeeltelijk) geblokkeerd wordt.

 

 

Opstellingen via het lichaam
Het lichaam is net zoals een familie een samenwerkend systeem. In het systemisch lichaamswerk werken we dan ook met het opstellen via het lichaam en soms letterlijk het opstellen van delen van het lichaam. Zo volgen we wat het lichaam te vertellen heeft. 


​​Vrije levensstroom
Tijdens een opstelling van een ziekte of lang  bestaande gezondheidsklacht, kijken we naar de gevoelslaag van de ziekte/ klacht en vragen zo bewustwording op een achterliggend probleem. Systemisch gezien zijn klachten / ziekten richtingsaanwijzers naar iets uit het systeem dat geen plek heeft gekregen en nu aandacht vraagt. 

Wanneer dat wat aandacht vraagt gezien / gevoeld kan en mag worden zien we dat t systeem ontspant. Meestal is dit direct voelbaar in 't lichaam als ontspanning of gevoel van meer ruimte in het lijf. Dit wil niet altijd zeggen dat klachten en/ of de ziekte verdwijnen of verminderen. Het gaat veel meer over wat de klachten/ ziekte ons ter vertellen hebben. 

"het verborgen verhaal achter de ziekte/ klacht"

Nog meer Jezelf mogen zijn....

bottom of page